Сграда със смесено предназначение, SKY PLAZA

Сграда със смесено предназначение, SKY PLAZA

SKY PLAZA

Инвеститор: Спартак АД

Проектантски екип: арх. Станимир Бурназов, арх. Евгени Генчев, арх. Елис Рахимова, арх. Десислава Стилиянова-Ачков, арх. Игор Ачков

Разгъната застроена площ /РЗП/: 22 194 м2